گراند راند هفتگی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

گراند راند هفتگی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

25 3 1388

گراند راند هفتگی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی روز چهارشنبه مورخ 27/3/88 ساعت 12 لغایت 13 در تالار شهید برگزار میگردد.موضوع کنفرانس گانگلیونهای لنفاوی و بیوپسی آنها اساتید سخنران :1- خانم دکتر رسولی نژاد (گروه عفونی)2- آقای دکتر شریعت (گروه پاتولوژی)3- آقای دکتر صابری ( گروه رادیولوژی)حضور کلیه کارورزان و دستیاران در این کنفرانس الزامی است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0