گراند راند مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

گراند راند مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

26 2 1391

موضوع برنامه :خانم 33 ساله با انسفالوپاتی کبدی 1- بحث بالینی: آقای دکتر تسلیمی از گروه گوارش2- بحث رادیولوژی: آقای دکتر رکنی از گروه رادیولوژیمسئول برگزاری این گراند راند نیز جناب آقای دکتر اسفند بد هستند.حضور کلیه دستیاران، کارورزان و کارآموزان در این کنفرانس الزامی است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0