کنفرانس هفتگی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

کنفرانس هفتگی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

1 12 1386

کنفرانس هفتگی گروه داخلی این هفته در روز چهارشنبه مورخ 1/12/86 ساعت 12 لغایت 13 در تالار شهید مجتمع بیمارستانی امام خمینی برگزار میگردد.اساتید حاضر در این کنفرانس جهت سخنرانی:سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی از گروه عفونیجناب آقای دکتر کریمیان از گروه جراحیجناب آقای دکتر ساعدی از گروه ENTورود برای عموم آزاد است و همچنین کلیه اساتید، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه داخلی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0