طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بازبینی نهایی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارجاع شد.

طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بازبینی نهایی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارجاع شد.

20 9 1387

طرح خانم دکتر مهرناز اسدی تحت عنوان "بررسی مقایسه ای میانگین سطح پایه فریتین سرم، مس و روی، سلنیوم، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و malondialdehyde به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در دو گروه افراد مبتلا به سندرم متابولیک و گروه کنترل" ابتدا توسط دو داور انتخابی در گروه داخلی مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن با نظر این دو داور اصلاحاتی در طرح انجام شد. هم اکنون این طرح جهت نظر نهایی معاونت محترم پژوهشی و مدیر محترم گروه داخلی به این گروه ارسال شده است. لازم به ذکر است که پس از تأیید این دو مقام محترم، طرح مورد نظر به دانشکده پزشکی ارائه خواهد شد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0