طرح پژوهشی ارائه شده توسط آقای دکتر نجفی زاده، عضو هیئت علمی گروه داخلی (روماتولوژی) جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید

طرح پژوهشی ارائه شده توسط آقای دکتر نجفی زاده، عضو هیئت علمی گروه داخلی (روماتولوژی) جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید

28 10 1387

طرح آقای دکتر نجفی زاده تحت عنوان "بررسی میزان مثبت بودن سرولوژی Parvovirus B19 در بیماریهای التهابی روماتیسمی در مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان امام خمینی از تیر ماه 87 لغایت تیر ماه 88" ابتدا توسط دو داور انتخابی در گروه داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنانچه یه این طرح، ایراداتی وارد شود، جناب آقای دکتر نجفی زاده، جهت جوابگویی و یا اصلاح موارد یاد شده اقدام خواهند نمود.هم اکنون این طرح جهت بررسی به دو داور ارائه شده است.لازم به ذکر است که پس از تأیید این دو داور محترم، طرح مورد نظر توسط معاونت محترم پژوهشی و مدیر محترم گروه داخلی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و سپس بعد از تأیید نهایی به معاونت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی ارسال خواهد شد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0