برگزاری شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم

2 خرداد 1387

برگزاری شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم

امتحان معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای گروه داخلی

30 اردیبهشت 1387

امتحان معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای گروه داخلی

برگزاری امتحان OSCE دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم

26 فروردین 1387

برگزاری امتحان OSCE دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم

برگزاری جلسه دفاعیه تخصصی بیمارستان امام خمینی

22 اسفند 1386

برگزاری جلسه دفاعیه تخصصی بیمارستان امام خمینی

جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

5 اسفند 1386

جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

کنفرانس هفتگی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

1 اسفند 1386

کنفرانس هفتگی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری آزمون کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

1 اسفند 1386

برگزاری آزمون کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

معرفي بيمارهاي جالب در گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

2 دی 1386

معرفي بيمارهاي جالب در گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

امتحان کارآموزان داخلی

2 دی 1386

امتحان کارآموزان داخلی

تقدير و تشكر دكتر فروتن مدير گروه داخلي دانشكده پزشكي از دكتر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران

10 مرداد 1385

تقدير و تشكر دكتر فروتن مدير گروه داخلي دانشكده پزشكي از دكتر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران

تعداد آیتم ها در هر صفحه