اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش جنرال بیمارستان امام خمینی

3 دی 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش جنرال بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی

3 دی 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش ریه بیمارستان امام خمینی

3 دی 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش ریه بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش هماتولوژی، انکولوژی بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

3 دی 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش هماتولوژی، انکولوژی بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در اورژانس داخلی بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در اورژانس داخلی بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امیراعلم

2 دی 1388

اسامی دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امیراعلم

اسامی کارورزان در بخش اورژانس داخلی بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی کارورزان در بخش اورژانس داخلی بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش خون و انکولوژی بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی کارورزان در بخش خون و انکولوژی بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش جنرال بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی کارورزان در بخش جنرال بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی کارورزان در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش ریه بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی کارورزان در بخش ریه بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی کارورزان در بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی

1 آذر 1388

اسامی کارورزان در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی

1 آذر 1388

اسامی کارورزان در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش قلب و عروق بیمارستان امام خمینی

26 آبان 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش قلب و عروق بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش نورولوژِ بیمارستان امام خمینی

26 آبان 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش نورولوژِ بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

26 آبان 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

26 آبان 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

درگذشت مادر گرامی جناب آقای دکتر نخجوانی، استاد و رئیس بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی

9 آبان 1388

درگذشت مادر گرامی جناب آقای دکتر نخجوانی، استاد و رئیس بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی

انتصاب معاون پژوهشی جدید گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

2 مهر 1388

انتصاب معاون پژوهشی جدید گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری آزمون پایان دوره رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

24 تیر 1388

برگزاری آزمون پایان دوره رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

تاریخ امتحان کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

22 تیر 1388

تاریخ امتحان کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

28 خرداد 1388

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

گراند راند هفتگی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

25 خرداد 1388

گراند راند هفتگی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

19 خرداد 1388

برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

شروع ثبت نام از کارورزان بیماریهای داخلی جهت شرکت در آزمون پایان دوره

11 خرداد 1388

شروع ثبت نام از کارورزان بیماریهای داخلی جهت شرکت در آزمون پایان دوره

گراند راند هفتگی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی این هفته نیز برگزار می گردد.

11 خرداد 1388

گراند راند هفتگی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی این هفته نیز برگزار می گردد.

آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی

3 خرداد 1388

آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی

برگزاری آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

29 اردیبهشت 1388

برگزاری آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

تشکیل شورای پژوهشی گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

29 اردیبهشت 1388

تشکیل شورای پژوهشی گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

نتایج آزمون OSCE دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

29 اردیبهشت 1388

نتایج آزمون OSCE دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

تقدیر گروه داخلی از اساتید و دستیاران شایسته گروه

14 اردیبهشت 1388

تقدیر گروه داخلی از اساتید و دستیاران شایسته گروه

برگزاری امتحان OSCE ویژه دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

8 اردیبهشت 1388

برگزاری امتحان OSCE ویژه دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

فردا، دوشنبه مورخ 31/1/88 یکی از کارورزان گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) از پروپوزال خود دفاع خواهند کردو

30 فروردین 1388

فردا، دوشنبه مورخ 31/1/88 یکی از کارورزان گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) از پروپوزال خود دفاع خواهند کردو

برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1388

24 فروردین 1388

برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1388

اطلاعیه جهت امتحانات دستیاران رشته بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

19 اسفند 1387

اطلاعیه جهت امتحانات دستیاران رشته بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

برگزاری آخرین جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

19 اسفند 1387

برگزاری آخرین جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

جلسه دفاع از پایان نامه فوق تخصصی

6 بهمن 1387

جلسه دفاع از پایان نامه فوق تخصصی

آزمون ماهانه دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

29 دی 1387

آزمون ماهانه دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

طرح پژوهشی ارائه شده توسط آقای دکتر نجفی زاده، عضو هیئت علمی گروه داخلی (روماتولوژی) جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید

28 دی 1387

طرح پژوهشی ارائه شده توسط آقای دکتر نجفی زاده، عضو هیئت علمی گروه داخلی (روماتولوژی) جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید

.دومین طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید.

23 دی 1387

.دومین طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید.

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

23 دی 1387

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بازبینی نهایی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارجاع شد.

20 آذر 1387

طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بازبینی نهایی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارجاع شد.

برنامه امتحانات ماهانه دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی

14 آذر 1387

برنامه امتحانات ماهانه دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی

ثبت نام کارورزان گروه داخلی جهت شرکت در امتحان پایان دوره

14 آذر 1387

ثبت نام کارورزان گروه داخلی جهت شرکت در امتحان پایان دوره

شورای پژوهشی گروه داخلی

27 مهر 1387

شورای پژوهشی گروه داخلی

امتحان کارورزان گروه داخلی

13 مرداد 1387

امتحان کارورزان گروه داخلی

برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی

16 تیر 1387

برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی

برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی در بیمارستان امام خمینی

2 تیر 1387

برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی در بیمارستان امام خمینی

تعداد آیتم ها در هر صفحه