شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

31 1 1389

شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) روز پنجشنبه مورخ 2/2/89 ساعت 8/30 در اتاق شورا معاونت آموزشی بیمارستان امام خمینی برگزار میگردد.اعضاء شورای پژوهشی در این جلسه به بررسی 5 پروپوزال ارائه شده به گروه می پردازند. ارائه دهندگان می بایست در زمان تعیین شده پروپوزال خود را شرح داده و سوالات اعضاء حاضر نیز پاسخ بدهند و سپش اعضاء به قبول یا رد پروپوزال مربوطه رأی خواهند داد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0