شورای پژوهشی گروه داخلی

شورای پژوهشی گروه داخلی

27 7 1387

روز پنجشنبه مورخ 25/7/87 ساعت 30/8 شورای پژوهشی گروه داخلی جهت بررسی پایان نامه ها و طرحهای ارائه شده به گروه در دفتر گروه داخلی تشکیل گردید.اعضاء حاضر در جلسه به همراه معاون محترم شورای پژوهشی گروه داخلی،جناب آقای دکتر امیر میرباقری، 6 پایان نامه و 2 طرح را در دستور کار خود قرار دادند.از بین پایان نامه های ارائه شده به گروه، 3 طرح مورد تصویب اعضاء قرار گرفت و تصویب 3 پایان نامه بعدی منوط به تصحیح و اصلاح موارد ذکر شده توسط شورا شد.همچنین 2 طرح ارائه شده توسط گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تأیید به دانشکده ارجاع داده شد.جلسه در ساعت 30/10 پایان یافت.صورتجلسه این شورا پس از تأیید و امضاء معاون محترم پژوهشی گروه به معاونت محترم پژوهشی دانشکده ارسال خواهد شد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0