.دومین طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید.

.دومین طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید.

23 10 1387

طرح خانم دکتر مهرناز اسدی تحت عنوان "بررسی مقایسه ای میانگین سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D در بیماران مبتلا به سل درمان نشده مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و افراد گروه شاهد" ابتدا توسط دو داور انتخابی در گروه داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنانچه یه این طرح، ایراداتی وارد شود، سرکار خانم دکتر اسدی، جهت جوابگویی و یا اصلاح موارد یاد شده اقدام خواهند نمود.هم اکنون این طرح جهت بررسی به دو داور ارائه شده است.لازم به ذکر است که پس از تأیید این دو داور محترم، طرح مورد توسط معاونت پژوهشی و مدیر محترم گروه داخلی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و سپس بعد از تأیید نهایی به معاونت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی ارسال خواهد شد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0