دفاع از پایان نامه فوق تخصصی

دفاع از پایان نامه فوق تخصصی

24 1 1390

خانم دکتر گلی سیری دستیار فوق تخصص گوارش بیمارستان امام خمینی روز یکشنبه مورخ 28/1/90 ساعت 30/8 صبح در کلاس درس آندوسکوپی گوارش بیمارستان امام خمینی از پایان نامه خود دفاع خواهد کرد. عنوان پایان نامه: بررسی شیوع E-cadherin Expression از نمونه های بیوپسی مخاط معده در افراد بدون و با متاپلازی روده ای و کانسر معده که از تاریخ 1/10/88 لغایت 1/10/89 به بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده اند.اساتید راهنما: آقایان دکتر محمدجعفر فره وش، دکتر ناصر ابراهیمی دریانیاستاد مشاور: آقای دکتر عیسی جهانزاداساتید داور: آقایان دکتر هادی غفاری، دکتر محسن نصیری طوسیحضور برای عموم آزاد است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0