دفاع از پایان نامه دستیاری

دفاع از پایان نامه دستیاری

3 12 1388

خانم دکتر عدالتی فرد، دستیار سال آخر رشته بیماریهای داخلی روز شنبه مورخ 8/12/88 ساعت 30/9 صبح در تالار شهید بیمارستان امام خمینی (ره) با حضور معاون پژوهشی گروه داخلی، اساتید داور و اساتید راهنما و مشاور وی از پایان نامه خود دفاع خواهد کرد.عنوان پایان نامه ایشان:بررسی شیوع تنگی شریان کلیه در بمیاران دارای درگیری عروق کرونر در آنژیوگرافی قلبی انجام شده در بیمارستان مرکز قلب تهران از اردیبهشت ماه 1387 لغایت تیر ماهاستاد راهنما: آقای دکتر خاتمیاساتید مشاور: آقای دکتر صادقیان، آقای دکترسالارونداساتید داور: سرکار خانم دکتر احمدی، جناب آقای دکتر عباسی


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0