جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

5 12 1386

جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی در روز پنجشنبه مورخ 16/12/86 ساعت 8 صبح در بیمارستان امام خمینی برگزار میگردد.جلسات شورای پژوهشی گروه داخلی هر ماهه در روز پنجشنبه جهت بررسی پروپوزالها، پایان نامه ها و طرحهای ارجاعی به گروه داخلی تشکیل میگردد. در این جلسات از هر یک از رشته های تخصصی یکی از اساتید انتخاب شده و به عنوان نماینده گروه خود در این جلسه حضور خواهند داشت. آقای دکتر امیر میرباقری نیز به عنوان معاونت پژوهشی گروه داخلی این جلسات را اداره خواهندنمود.پروپوزالها و پایان نامه های ارائه شده به گروه در این جلسات بررسی میشوند. هر یک از مجریان طرحها در این جلسه حضور خواهند داشت و در زمان کوتاهی، به اختصار طرح یا پرپوزال خود را توضیح میدهند و سپس اعضاء حاضر در جلسه در نهایت تصمیم به رد یا قبولی آن خواهند گرفت.چنانچه پروپوزالی احتیاج به تصحیح داشته باشد و گروه اشکالاتی را به آن وارد نماید، مجری طرح موظف است طرح را تکمیل و مجدداً جهت مطرح نمودن در شورا به گروه ارائه دهد و در نهایت طرح تأیید شده توسط شورای پژوهشی گروه داخلی به شورای پژوهشی دانشکده ارجاع داده میشود.در این جلسات به طور معمول بین 5 تا 8 طرح یا پروپوزال بررسی خواهد شد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0