جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه

3 3 1390

ایشان روز شنبه مورخ 7/3/90 ساعت 12 در کلاس درس بخش جنرال بیمارستان امام خمینی با حضور استاد راهنمای خود که جناب آقای دکتر نادر روشن می باشند و با حضور داوران انتخابی از پایان نامه خود دفاع خواهد کرد.عنوان پایان نامه:بررسی دانش - نگرش عملگرد پرستاران بیمارستان امام خمینی در ارتباط با هپاتیت B در سال 1389


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0