جلسه دفاعیه

جلسه دفاعیه

22 1 1391

آقای دکتر سهیل پیمان، دستیار سال چهارم رشته بیماریهای داخلی روز دوشنبه مورخ 28/1/91 ساعت 10 صبح در تالار شهید بیمارستان امام خمینی از پایان نامه خود دفاع خواهند نمود.عنوان پایان نامه: بررسی پاسخ به درمان تجربی به کورتیکواستروئید استنشاقی در بیماران با شک بالینی آسم با و بدون تست متاکولین منفیاساتید راهنما: آقایان دکتر ابطحی و دکتر آخوندزادهاساتید مشاور: آقایان دکتر صفوی و دکتر معیناساتید داور: آقایان دکتر انارکی و دکتر فیروزبخش


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0