ثبت نام کارورزان گروه داخلی جهت شرکت در امتحان پایان دوره

ثبت نام کارورزان گروه داخلی جهت شرکت در امتحان پایان دوره

14 9 1387

کلیه کارورزانی که دوره داخلی آنان تا تاریخ 30/9/87 به پایان می رسد، می توانند جهت شرکت در امتحان پایان دوره بیماریهای داخلی با در دست داشتن مدارک و گواهی انجام کار خود به دفتر گروه داخلی بیمارستان امام خمینی مراجعه نموده و ثبت نام بعمل آورند.زمان و مکان امتحان متعاقباً به اطلاع عزیزان خواهد رسید.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0