ثبت نام آزمون پایان دوره کارورزی داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

ثبت نام آزمون پایان دوره کارورزی داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

11 3 1389

کلیه کارورزان داخلی که دوره داخلی آنان تا تاریخ 31/4/89 به پایان می رسد، میتوانند از تاریخ 11/3/89 با در دست داشتن گواهی های پایان بخش خود به دفتر گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (خانم زارعی) مراجعه نمایند.تاریخ و زمان آزمون متعاقباً به اطلاع عزیزان خواهد رسید.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0