تقسیم بندی دستیاران بیماریهای داخلی (بیمارستان امام خمینی و شریعتی) ورودی شهریور 1389

تقسیم بندی دستیاران بیماریهای داخلی (بیمارستان امام خمینی و شریعتی) ورودی شهریور 1389

9 5 1389

تقسیم بندی دستیاران سال اول رشته بیماریهای داخلی روز شنبه مورخ 16/5/89 ساعت 9 صبح در تالار شهید بیمارستان امام خمینی برگزار میگردد.در این جلسه، دستیاران با حضور مدیران محترم گروه داخلی بیمارستان دکتر شریعتی و بیمارستان امام خمینی بیمارستان محل فعالیت خود را برای 4 سال آینده انتخاب می نمایند.حضور دستیاران مذکور در این جلسه الزامی می باشد.دستیاران می بایست کارنامه دستیاری خود را نیز به همراه داشته باشند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0