تشکیل شورای پژوهشی گروه داخلی

تشکیل شورای پژوهشی گروه داخلی

14 2 1390

شورای پژوهشی گروه داخلی امروز چهارشنبه مورخ 14/2/90 ساعت 30/7 صبخ در دفتر گروه داخلی برگزار میگردد. در این جلسه 7 پروپوزال ارائه شده به گروه داخلی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در مورد تأیید و یا عدم تأیید آنها تصمیم گیری خواهد شد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0