تشکیل شورای پژوهشی گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

تشکیل شورای پژوهشی گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

29 2 1388

جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای داخلی روز پنجشنبه گذشته مورخ 24/2/88 ساعت 8 صبح در دفتر گروه داخلی در بیمارستان امام خمینی با حضور اساتید شورای پژوهشی گروه و با حضور آقای دکتر میرباقری به عنوان معاون پژوهشی گروه تشکیل گردید.در این جلسه 6 پرونده از پروپوزالهای ارائه شده به گروه توسط دستیاران، دستیاران فوق تخصصی و کارورزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جز 1 مورد بقیه مورد تصویب شورای پژوهشی قرار گرفت. در این جلسه، آقایان دکتر میرباقری، دکتر صفوی، دکتر میرزازاده و خانمها دکتر مهدوی مزده، دکتر سیفی و دکتر حیدریان حضور داشتند و پروپوزالهای ارائه شده را نقد و بررسی کردند.جلسه در ساعت 10 صبح پایان پذیرفت.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0