تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

28 3 1388

شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی جهت بررسی پروپوزالهای ارائه شده به گروه امروز پنجشنبه مورخ 28/3/88 از ساعت 8 صبح در دفتر گروه داخلی در این بیمارستان آغاز شد.در این جلسه تعداد 6 پروپوزال ارائه شده به گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر 6 پرونده؛ مورد تصویب گروه داخلی قرار گرفت. حاضران در جلسه آقایان دکتر میرباقری(معاونت محترم پژوهشی گروه داخلی)، دکتر صفایی، دکتر کلانی و خانم دکتر سیفی بودند.جلسه در ساعت 10 صبح پایان یافت.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0