تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

23 10 1387

شورای پژوهشی گروه داخلی به ریاست جناب آقای دکتر امیرمیرباقری به عنوان معاونت پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی روز پنجشنبه مورخ 26/10/86 ساعت 30/8 در بیمارستان امام خمینی برگزار میگردد.در این جلسه اعضاء محترم این شورا، پایان نامه های ارجاعی به گروه داخلی را مورد بحث و بررسی قرار میدهند و در مورد آن تصمیم گیری خواهند نمود.این هفته پروپوزالهای ارسالی به گروه از گروه های گوارش، غدد و متابولیسم و هماتولوژِی میباشد که اعضاء حاضر در جلسه پس از طرح هر پروپوزال به بحث و گفتگو می نشینند و در مورد هر پروپوزال بهترین تصمیم را اتخاذ خواهند نمود.در این جلسه تعداد 6 پرونده بررسی خواهد شد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0