تاریخ امتحان کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تاریخ امتحان کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

22 4 1388

کلیه کارروزان داخلی که دوره داخلی آنان به پایان رسیده و جهت آزمون پایان دوره کارورزی بیماریهای داخلی ثبت نام نموده اند، روز چهارشنبه مورخ 24/4/88 ساعت 9 صبح در تالار تصویربرداری بیمارستان امام خمینی جهت آزمون حضور یابندکلیه کارورزان می بایست نیم ساعت قبل از آغاز آزمون در تالار حضور داشته باشند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0