برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1388

برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1388

24 1 1388

گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی روز چهارشنبه مورخ 26/1/88 از ساعت 12 لغایت 13 در تالار شهید بیمارستان امام خمینی توسط اساتید زیر برگزار میگردد:1- استاد دکتر آملی از بخش ریه2- دکتر نوروزی از بخش اورولوژی3- دکتر عمادی از بخش عفونیحضور کلیه دستیاران، کارورزان و کارآموزان در این کنفرانس الزامی است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0