برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

19 3 1388

گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) روز چهارشنبه مورخ 20/3/88 ساعت 12 لغایت 13 در تالار شهید بیمارستان امام خمینی با حضور اساتید زیر تشکیل می گردد:1- آقای دکتر بی طرف از گروه جراحی اعصاب2- آقای دکتر بنازاده از گروه جراحی توراکس3- آقای دکتر عبدی راد از گروه پاتولوژیحضور کلیه کارورزان و دستیاران در این کنفرانس الزامی است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0