برگزاری کلاس ویژه دستیاران داخلی

برگزاری کلاس ویژه دستیاران داخلی

8 11 1391

روز تاریخ موضوع استاد سخنران مکان ساعت سه شنبه 3/11 PBF دکتر علامه تالار شهید 13 - 12 یکشنبه 8/11 PFT دکتر علامه تالار شهید 13 - 12 یکشنبه 15/11 CXR دکتر عدالتی فرد تالار شهید 13-12 سه شنبه 17/11 CXR دکتر عدالتی فرد تالار شهید 13-12 سه شنبه 24/11 ABG دکتر  علمداری تالار شهید 13-12 یکشنبه 29/11 ABG دکتر  علمداری تالار شهید 13-12


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0