برگزاری کلاس درس برای دستیاران بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری کلاس درس برای دستیاران بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

9 12 1390

آقای دکتر عباسی از گروه نفرولوژی پنجشنبه مورخ 11/12/90 ساعت 8 لغایت 9 صبح برای دستیاران داخلی پرسش و پاسخی در خصوص مباحث نفرولوژی برگزار میکند.حضور کلیه دستیاران سال اول تا سوم در این کلاس الزامی است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0