برگزاری شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

2 4 1390

شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) روز چهارشنبه مورخ 8/4/90 ساعت 7.30 در دفتر معاونت آموزشی بیمارستان امام خمینی برگزار میگردد.با توجه به نزدیک شدن به آزمون ارتقاء دستیاری، دستیارانی که تاکنون پروپوزال خود را ثبت ننموده اند، می بایست هرچه سریعتر پروپوزالهای خود را جهت طرح در جلسه 8/4/90 شورای پژوهشی به دفتر گروه داخلی تحویل دهند.لازم به ذکر است که تاکنون بیش از 10 پروپوزال جهت طرح در جلسه به دفتر گروه ارائه شده است و این آخرین جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی قبل از آزمون ارتقاء می باشد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0