برگزاری جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

19 1 1389

در این جلسه اعضای شورای پژوهشی گروه داخلی در خصوص 1 پروپوزال فوق تخصصی و 3 طرح ارائه شده به گروه به بحث و گفتگو نشستند.نتیجه این جلسه تأیید هر 3 طرح و 1 پروپوزال بود.زمان جلسه آینده متعاقباً اعلام میگردد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0