برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی در بیمارستان امام خمینی

برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی در بیمارستان امام خمینی

2 4 1387

آقای دکتر جواد نظری، دستیار فوق تخصص رشته ریه بیمارستان امام خمینی در روز دوشنبه مورخ 10/4/87 ساعت 10 صبح در تالار شهید بیمارستان امام خمینی از پایان نامه خود دفاع خواهند کرد.عنوان پایان نامه ایشان :«بررسی توزیع فراوانی تست متاکولین مثبت در مبتلایان به سرفه مزمن مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 86»استاد راهنما ایشان، آقای دکتر ابطحی و اساتید مشاور ایشان آقایان دکتر درخشان دیلمی، دکتر انارکی، دکتر صفوی و دکتر فیروزبخش می باشند.اساتید داوری که از طرف معاونت پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی این پایان نامه را داوری نمایند، آقایان دکتر صفوی و استاد آملی می باشند.حضور برای عموم آزاد است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0