برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی

برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی

16 4 1387

روز پنجشنبه مورخ 24/4/87 دو نفر از دستیاران فوق تخصصی رشته غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی از پایان نامه خود در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان ولیعصر دفاع خواهند نمود.اساتید داور تز خانم دکتر فیروزه عسگرانی،دستیار فوق تخصص رشته غدد و متابولیسم، آقای دکتر بهجتی و سرکار خانم دکتر حیدریان می باشند که ایشان در حضور استاد راهنما خود آقای دکتر نخجوانی و استاد مشاور خود آقای دکتر استقامتی از ساعت 11.30 لغایت 12 از تز خود دفاع خواهند نمود. همچنین اساتید داور تز آقای دکتر حسین کریمی، دستیار فوق تخصص رشته غدد و متابولیسم، آقای دکتر استقامتی و سرکار خانم دکتر حیدریان می باشند که ایشان در حضور استاد راهنما خود آقای دکتر نخجوانی و استاد مشاور خود آقای دکتر بهجتی از ساعت 11لغایت11.30 از تز خود دفاع خواهند نمود.حضور برای همه دوستان و علاقمندان آزاد است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0