برگزاری جلسه دفاعیه تخصصی بیمارستان امام خمینی

برگزاری جلسه دفاعیه تخصصی بیمارستان امام خمینی

22 12 1386

روز شنبه مورخ 25/12/86 ساعت 8 صبح جلسه دفاعیه از پروپوزال یکی از دستیاران سال آخر رشته بیماریهای داخلی در کلاس بخش دیالیز مجتمع بیمارستانی امام خمینی برگزار میگردد.خانمها دکتر احمدی و دکتر مهدوی به عنوان اساتید داور این دفاعیه تعیین گردیده اند.همچنین خانم دکتر سیفی به عنوان استاد راهنما و آقای دکتر لسان پزشکی به عنوان استاد مشاور این پایان نامه در این جلسه حضور خواهند داشت.عنوان پایان نامه ایشان عبارتست از :«بررسی مورتالیتی و موربیدیتی در بیماران تحت دیالیز خونی مستمر و عوامل دخیل در آن در بیمارستان امام خمینی از سال 1384 لغایت 1386»شرکت در این جلسه دفاعیه برای عموم آزاد است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0