برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه

19 12 1388

خانم دکتر هدی مجازی امیری، کارورز داخلی روز یکشنبه مورخ 24/12/88 ساعت 11 در کلاس درس بخش غدد بیمارستان امام خمینی (ره) - ولیعصر از پایان نامه خود تحت عنوان : «آتوواستاتین در دیس لیپیدمی دیابتی کارایی طولانی مدت دوز پائین یک روز در میان» دفاع خواهد کرد.استاد راهنما: دکتر نخجوانیاستاد مشاور: دکتر حاجی باباییاساتید داور: آقایان دکتر استقامتی و دکتر بهجتی


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0