برگزاری امتحان OSCE ویژه دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری امتحان OSCE ویژه دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

8 2 1388

امتحان OSCE که مخصوص دستیاران سالهای اول تا چهارم رشته بیماریهای داخلی، دستیاران سال اول رشته قلب و عروق و دستیاران سال اول رشته عفونی می باشد، روز پنجشنبه مورخ 10/2/88 ساعت 8 صبح در محل Skill Lab دانشکده پزشکی با حضور اساتید گروه داخلی و با مدیریت آقای دکتر علی افشاری برگزار می گردد.کلیه دستیاران فوق الذکرمی بایست نیم ساعت قبل از آغاز آزمون، در مکان فوق حضور یابند.همچنین این دستیاران می بایست در آزمون معرفی به ارتقاء که در تاریخ 31/2/88 برگزار میگردد، و زمان و مکان آن نیز متعاقباً اعلام می گردد، شرکت نمایند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0