برگزاری امتحان OSCE دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم

برگزاری امتحان OSCE دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم

26 1 1387

براساس اعلام دفتر گروه داخلی امتحان OSCE دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستاهای امام خمینی و امیراعلم روز چهارشنبه مورخ 4/2/87 ساعت 8 صبح در Skill lab دانشکده پزشکی برگزار میگردد.کلیه دستیاران سال اول تا چهارم گروه داخلی در این امتحان شرکت می کنند. آقای دکتر علی افشاری، یکی از اعضاء هیئت علمی گروه داخلی به عنوان دبیر امتحان OSCE در این زمینه فعالیت دارند.همچنین مقرر گردید امتحان معرفی به ارتقاء دستیاران داخلی روز پنجشنبه مورخ 26/2/87 برگزار گردد. آقای دکتر اسحاق حسینی نیز به عنوان دبیر این امتحان انتخاب گردیدند. زمان و مکان امتحان متعاقباً به اطلاع دستیاران خواهد رسید.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0