برگزاری آزمون کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

برگزاری آزمون کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

1 12 1386

آزمون کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی روز سه شنبه مورخ 7/12/86 ساعت 30/9 در تالار شهید بیمارستان امام خمینی برگزار میگردد.این آزمون از کارورزانی که دوره چهار ماهه داخلی خود را در این مجتمع گذرانده اند، اتخاذ خواهد شد. امتحان بصورت تستی و چهارجوابی میباشد و نتیجه آزمون یک هفته بعد اعلام خواهد شد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0