برگزاری آزمون پایان دوره کارورزی داخلی بیمارستان امام خمینی

برگزاری آزمون پایان دوره کارورزی داخلی بیمارستان امام خمینی

19 11 1390

آزمون پایان دوره کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی در اسفند ماه برگزار میگردد. کلیه کارورزانی که دوره داخلی آنان تا آخر فروردین 90 به پایان می رسد، می توانند با در دست داشتن گواهی های پایان دوره خود به دفتر گروه داخلی بیمارستان امام خمینی مراجعه نمایند.آزمون منحصراً از عزیزانی که ثبت نام نموده اند برگزار میگردد .این آزمون بصورت تستی برگزار میگردد. نمره این آزمون با نمرات شفاهی و درون بخشی جمع خواهد شد. لازمه برگزاری این آزمون نیز به حد نصاب رسیدن نفرات ثبت نامی می باشد.زمان و مکان آزمون متعاقباً به اطلاع عزیزان خواهد رسید.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0