برگزاری آزمون پایان دوره کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری آزمون پایان دوره کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

2 4 1390

آزمون پایان دوره کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی روز شنبه مورخ 11/4/90 ساعت 9.30 در تالار شهید بیمارستان امام خمینی برگزار میگردد.این آزمون منحصراً از کسانی که در این آزمون ثبت نام نموده اند، بعمل خواهد آمد.این آزمون 10 نمره دارد و 10 نمره دیگر می بایست از عملکرد کارورزان در بخشهای بالینی و نمره رزیدنتی کسب شود.کارورزان داخلی می بایست 15 دقیقه قبل از آزمون در سالن حضور داشته باشند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0