برگزاری آزمون دوره ای دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

برگزاری آزمون دوره ای دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

22 12 1390

آزمون دوره ای دستیاران گروه داخلی این ماه روز سه شنبه مورخ 23/12/90 ساعت 8 صبح در تالار امام خمینی برگزار میگردد.در این آزمون اساتید بیمارستانهای امام خمینی، دکتر شریعتی و رسول اکرم مشترکاً تعداد 175 سوال مطرح کرده اند که بطور مشترک و در یک زمان واحد نیز این آزمون از دستیاران اخذ خواهد شد.دستیاران می بایست در 100 دقیقه به 175 سوال طرح شده پاسخ دهند.نتایج آزمون نیز قبل از اتمام سال 90 به اطلاع دستیاران عزیز خواهد رسید.همچنین آزمونی نیز از دستیاران سال چهارم در همان روز سه شنبه مورخ 23/12/90 ساعت 8 صبح اخذ خواهد شد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0