برگزاری آزمون جامع دستیاری گروه بیماریهای داخلی

برگزاری آزمون جامع دستیاری گروه بیماریهای داخلی

18 11 1391

دومین آزمون دوره ای جامع دستیاری گروه بیماریهای داخلی روز پنجشنبه مورخ 10/12/91 برگزار می گردد. کلیه دستیاران می بایست با مراجعه به دفتر گروه داخلی 3 مبحث دیگر از مباحث (که با 3 مبحث اولین آزمون جمعاً 6 مبحث را می بایست امتحان بدهند) را انتخاب نموده و امتحان دهند. کلیه دستیاران سال اول، دوم، سوم و چهارم بیماریهای داخلی و دستیاران گروه قلب و عروق و گروه عفونی ملزم به شرکت در این آزمون می باشند. این آزمون ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 10/12/91 در تالار تصویر برداری بیمارستان امام خمینی همزمان با بیمارستانهای دکتر شریعتی و رسول اکرم برگزار می گردد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0