برنامه امتحانات ماهانه دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی

برنامه امتحانات ماهانه دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی

14 9 1387

براساس این تصمیم،هر ماهه دستیاران سال چهارم رشته داخلی بیمارستان امام خمینی(ره) ، یکی از مباحث رشته بیماریهای داخلی را مطالعه کرده و در امتحان پایان ماه شرکت خواهند کرد.این امتحان به منظور آمادگی این عزیزان جهت شرکت در امتحانات آتی برگزار میگردد. همچنین نمراتی که این عزیزان از این امتحانات اخذ میکنند، در امتحانات ارتقاء سالیانه مؤثر خواهد بود.بدین منظور تاکنون امتحانات مباحث روماتولوژی، ریه و گوارش برگزار گردیده و رشته های دیگر نیز تا پایان سال جاری سوالات خود را جهت انجام آزمون به گروه داخلی تحویل خواهند داد.گروه داخلی بیمارستان امام خمینی ، از کلیه بخشهای داخلی که در برپائی این امتحان همکاری می کنند، تشکر و سپاسگزاری می نماید.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0