برنامه آزمونهای کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

برنامه آزمونهای کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

8 11 1391

برنامه آزمونهای کارورزان داخلی   آزمون میان دوره              دوشنبه  30/11/91             ساعت  15/9  صبح         تالار شهید آزمون OSCE               چهارشنبه  23/12/91        ساعت  15/9  صبح         تالار شهید آزمون پایان دوره    پنجشنبه  24/12/91                    ساعت  9  صبح               تالار تصویربرداری   کلیه کارورزان می بایست 15 دقیقه قبل از آزمون در سالن حضور داشته باشند.  


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0