امتحان کارورزان گروه داخلی

امتحان کارورزان گروه داخلی

13 5 1387

امتحان کارورزان گروه داخلی بیمارستانهای امام خمینی - امیراعلم روز شنبه مورخ 19/5/87 ساعت 9 صبح در سالن تصویر برداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی برگزار میگردد و فقط کارورزانی که در این امتحان ثبت نام نموده اند، می توانند در این امتحان شرکت نمایند.این امتحان بصورت تستی و چهارجوابی بوده و کلیه کارورزان می توانند تا تاریخ 15/5/87 جهت ثبت نام با در دست داشتن گواهی های پایان بخش دوره خود به دفتر گروه داخلی واقع در مرکز توسعه و پژوهش بیمارستان امام خمینی مراجعه نمایند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0