افتتاحیه گراند راند گروه داخلی در سال تحصیلی جدید

افتتاحیه گراند راند گروه داخلی در سال تحصیلی جدید

29 8 1391

افتتاحیه گراند راند گروه داخلی در سال تحصیلی جدید  برگزار می گردد. اساتید سخنران حاضر در این جلسه: 1- استاد فرزان      از گروه ارتوپدی 2- استاد آملی         از گروه ریه این کنفرانس ساعت 12 لغایت 13 روز چهارشنبه مورخ 1/9/91  در تالار شهید بیمارستان امام خمینی برگزار می گردد. حضور کلیه دستیاران، کارورزان و دانشجویان در این کنفرانس الزامی است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0