اطلاعیه جهت امتحانات دستیاران رشته بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

اطلاعیه جهت امتحانات دستیاران رشته بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

19 12 1387

طبق تصمیم گروه بیماریهای داخلی، امتحان OSCE دستیاران روز پنجشنبه مورخ 10/2/88 و امتحان معرفی به ارتقاء این عزیزان روز پنجشنبه مورخ 31/2/88 برگزار میگردد.مکان و ساعت دقیق و شرایط چگونگی این امتحان متعاقباً به اطلاع عزیزان خواهد رسید.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0