اسامی کارورزان در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی

1 9 1388

بدینوسیله اسامی کارورزان داخلی که می بایست از 1/9/88 لغایت 15/9/88 در بخش غدد و متابولیسم مشغول فراگیری آموزشهای لازم شوند، به شرح زیر اعلام می شود:1- حنیف شمیم2- فاطمه اکبری3- نیلوفر تاریاین کارورزان می بایست پس از پایان دوره، گواهی انجام کار و نمرات ارزشیابی خود را تحویل دفتر گروه داخلی دهند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0