اسامی کارورزان در بخش جنرال بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش جنرال بیمارستان امام خمینی

2 10 1388

اسامی این کارورزان به شرح زیر می باشد:1- مهرزاد عمویی2- ویدا جمشید نویری3- شهاب ابطحی4- فاطمه اکبری5- سحر قادری6- خدیجه میعادی7- فاطمه سوریاین کارورزان می بایست پس از پایان دوره، گواهی انجام کار و نمره ارزشیابی خود را که توسط رئیس بخش یا مسئول کارورزی بخش مهر شده باشد، را به دفتر گروه داخلی تحویل نمایند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0