اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی

3 10 1388

اسامی این دستیاران به شرح زیر می باشد:1- غلامرضا رضامند سال اول2- فاطمه ملک زاده سال دوم3- سهیل پیمان4- محمدرضا پهلوان سال سوم دیالیز5- بنفشه امین پور (مهمان)6- فیصل فرشادی (مهمان)7- علیرضا نصیری فرد (مهمان)8- فرشته سلطانی سال اول9- سارا زند10- آرش مشیریدستیاران نامبرده می بایست پس از پایان دوره، گواهی انجام کار و نمره ارزشیابی خود را که توسط رئیس بخش و در فرم های مخصوص مهر تکمیل شده باشد، را به دفتر گروه داخلی تحویل نمایند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0