اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش قلب و عروق بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش قلب و عروق بیمارستان امام خمینی

26 8 1388

اسامی دستیارانی که می بایست از 1/9/88 لعایت 30/9/88 در بخش قلب و عروق دوره های آموزشی لازم را طی نمایند به شرح زیر است:1- پرستو ناظمی سال سوم2- هاله اشرف سال اول قلب CCUدستیاران فوق می بایست پس از پایان دوره، گواهی های انجام کار و نمرات ارزشیابی خود را به دفتر گروه داخلی بیمارستان امام خمینی تحویل دهند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0