اسامی دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امیراعلم

اسامی دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امیراعلم

2 10 1388

اسامی این دستیاران به شرح زیر می باشد:1- زینب نادرپور دستیار سال اول2- علیرضا خفاف3- سهراب نوبرانی4- رقیه برجی5- صبا واحدی دستیار سال دوم6- سحر رجب زاده7- سارا شهپری8- حسین ناصری دستیار سال اول9- سیدعلی دهقان دستیاران نامبرده می بایست پس از پایان دوره، گواهی انجام کار و نمره ارزشیابی خود را که توسط رئیس بخش و در فرم های مخصوص تکمیل شده باشد(در بیمارستان امیراعلم توسط مدیر گروه باید مهر شود) را به دفتر گروه داخلی تحویل نمایند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0